Cystisk fibros: ny förståelse av infektioner


Cystisk fibros: ny förståelse av infektioner

Mikroorganismerna som komplicerar hälsan hos personer med cystisk fibros kan överleva på litet eller inget syre, biologer har funnit.

Forskarna säger att deras studier lyfter fram de förhållanden under vilka mikrober som är involverade i cystisk fibros kan överleva.

I en studie av 22 barn med cystisk fibros (CF) har forskarna hittat nya insikter i "ett spektrum av aeroba och anaeroba livsstilar" av patogener som är involverade i sjukdomen.

Studien lyfter fram de förhållanden under vilka CF-mikrober kan överleva.

Senior medförfattare Dianne Newman, PhD, professor i biologi och geobiologi vid California Institute of Technology i Pasadena, förklarar sammanhanget av forskningen för cystisk fibros:

"Mångfalden och anpassningen av sjukdomsskadande mikroorganismer inom CF-lungmiljön är delvis det som gör CF-infektionerna så svåra att utrota."

Prof. Newman tillägger:

"Få studier har försökt att karakterisera kärnan av slem som samlar in i CF airways, men sådana mätningar är viktiga för att vi ska förstå hur mikroorganismer överlever i lungan och påverka mikromiljön."

Publicerad i biologiska tidskriften mBio , Forskningen utvärderade barnens sputumprover, att finna den mikrobiologiska miljön kan skilja sig mellan patienter - och till och med inom samma patient vid olika tidpunkter.

Teamet fann också att ett antal prover innehöll gasvätesulfiden, som reagerar med och tar bort syre från miljön.

Patienter som hade detekterbara nivåer av denna form av svavel i deras sputum tenderade att ha en lägre svårighetsgrad av symtom.

Miljömikro sensorer

För arbetet i laboratoriet använde forskarna mikrosensorer som normalt anställdes i miljöforskning för att mäta "högupplösande profiler av syre- och sulfidnivåerna" av de 48 färskt sputumproverna från de 22 barnen med CF, omhändertagna vid barnsjukhuset Los Angeles.

Teamet fann att proverna hade bara ett mycket tunt lager syre vid ytan, men att de flesta var uttömda av syre.

"Vi hittade bara syre vid det mycket smala gränssnittet mellan luften och proverna", säger senior medförfattare Wiebke Ziebis, doktorand docent biologiska vetenskaper vid University of Southern California i Los Angeles.

"Det är inte bara en stratifierad miljö, med olika mikrobiella samhällen vid olika djup i sputumet, men också tillfälligt dynamiskt - det fanns skillnader inte bara mellan patienter men också vid olika tidpunkter för samma patienter."

Ett annat resultat kom från 32 av proven som skickades för odling av dominerande CF-sjukdomsframkallande mikroorganismer - 13 inhysade Pseudonomas aeruginosa , 12 visade Staphylococcus aureus , Fem var positiva för båda och två hade varken.

Mer forskning kommer att behövas för att bestämma den kliniska relevansen av sådana fynd, säger författarna - till exempel om särskilda metaboliska fingeravtryck korrelerar med sjukdomsprogression och i så fall vilka behandlingar som är mest effektiva under dessa förhållanden.

Prof. Newman säger: "En större mångfald av metaboliska överlevnadsstrategier måste övervägas och förstås, inklusive de som endast verkar under inga syreförhållanden, eftersom det representerar en viktig reservoar inom detta livsmiljö."

Noget om cystisk fibrose FINAL MASTER 210415 (Video Medicinsk Och Professionell 2019).

Avsnitt Frågor På Medicin: Sjukdom