Placebos "lindra symtom, förbättra behandlingar"


Placebos

Forskare föreslår att placebo-effekten bör betraktas som ett viktigt verktyg för att lindra patienternas symtom och förbättra andra terapeutiska medel, och skriva i en artikel att dessa "dummy" -behandlingar underskattas av det medicinska samfundet.

Placebos har använts i århundraden för att lindra smärta och andra symtom såväl som i kliniska prövningar för att testa nya droger.

Papperet, publicerat i New England Journal of Medicine , Säger att ny forskning visar att placeboeffekter är rotade i neurobiologi och kan vara värdefulla i sig själva.

"Placebos ger inte nödvändigtvis botemedel, men de ger lindring," förklarar medförfattare Ted Kaptchuk, av Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). "I medicinska situationer där det inte finns någon botning, kan stödjande och uppmärksam hälsovård hjälpa Patienter att må bättre, och när effektiva droger existerar, kan placeboeffekter förbättra deras inverkan."

Dummy piller används ofta i kliniska prövningar som ett medel för att testa om nya läkemedelsbehandlingar fungerar eller inte, även om de också har använts som ett sätt att behandla smärta och andra symtom i århundraden.

Enligt författarna är förbättringar av patienternas symtom på grund av deltagande i ett terapeutiskt möte och utfällt av kontextuella signaler, såsom identifierbara vårdobjekt och interaktionen mellan patient och läkare.

"En betydande undersökning har resulterat i ett skifte från att tänka på placebos som bara" dummy "-behandlingar för att erkänna att placebo-effekterna omfattar många aspekter av vårdupplevelsen och är centrala för medicin och patientvård", förklarar prof. Kaptchuk, också Professor i medicin vid Harvard Medical School.

Han visar hur åsikter om placebos har förändrats genom att hänvisa till en meta-analys som publicerades 2001 - även i New England Journal of Medicine - som drog slutsatsen att placeboeffekter är obetydliga. Sedan denna studie har placebos gått på att bli mer framträdande inom medicinsk praxis.

"Nya vetenskapliga framsteg har gjort det möjligt för oss att identifiera en tro av neurotransmittorer och upptäcka relevanta neurala hjärnvägar samt genetiska markörer som bidrar till att förklara biologin för placebo-effekten, säger professor Kaptchuk. Dessa vägar används också av många vanliga läkemedel, vilket ökar trovärdigheten för placebo-effekten.

"Kärnan i vad som gör medicin till ett helande yrke"

Kliniska studier har också visat att placebo kan avsevärt förbättra effektiviteten hos läkemedelsbehandlingar. Forskning kring behandling av migrän huvudvärk och irritabel tarm syndrom i synnerhet har visat hur viktigt placebo-effekten kan vara i lindring av vissa specifika symptom:

Exempelvis visade en nyligen genomförd studie av episodisk migrän att när patienterna tog rizatriptan (10 mg) som var märkt "placebo" (en behandling som teoretiskt hade "rena farmakologiska effekter"), skilde sig resultaten inte ut jämfört med de patienter som gav placebos bedrägligt Märkt "rizatriptan" (ren förväntningseffekt). Men när rizatriptan var korrekt märkt "rizatriptan" ökade sin analgetiska effekt med 50%."

Utöver dessa fördelar har forskare dock identifierat att de psykosociala faktorerna bakom placebo-effekten också kan leda till negativa konsekvenser på grund av förväntan på negativa effekter. Dessa förändringar är kända som nocebo effekter.

Nocebo-effekten är ett problem med placebo som forskare behöver ta itu med, skriver författarna. Den andra är det faktum att de flesta upptäckterna kring placebo-effekten har kommit från experiment som involverar "friska frivilliga, som använder bedrägliga tekniker som inte är direkt relevanta för klinisk praxis."

Prof. Kaptchuk och medförfattare Franklin Miller, doktor, uppmanar till mer kreativt tänkande och experimentell forskning som särskilt fokuserar på placebo- och nocebo-effekter, för att förbättra sättet att denna form av medicinering administreras.

"Naturligtvis är placebo-effekterna blygsamma jämfört med de imponerande resultaten som uppnåtts av livräddande kirurgi och kraftfulla, målinriktade läkemedel", förklarar författarna. "Men vi tror att sådana effekter är kärnan i vad som gör medicin till ett helande yrke."

Tidigare i år, Medical-Diag.com Rapporterade på en studie att de dyrare Parkinsons droger är, desto kraftigare är placebo-effekten.

Kan man förebygga, lindra eller bota demenssjukdom? (Video Medicinsk Och Professionell 2023).

Avsnitt Frågor På Medicin: Psykiatri