Globala aids-insatser måste förbättras eller infektioner och dödsfall kommer att öka


Globala aids-insatser måste förbättras eller infektioner och dödsfall kommer att öka

En rapport från UNAIDS och Lansett Kommissionen har uppgett att insatser för att stoppa nya hiv-infektioner och förbättra tillgången till antiretroviral behandling måste intensifieras under de närmaste 5 åren, annars kommer dödsfall från aids öka globalt.

Kommissionen konstaterar att endast en omfattande och snabb utvidgning av ett omfattande aids-svar senast 2020 kan uppnå målet att sluta aids som ett hot mot folkhälsan senast 2030.

"Vi måste agera nu. De närmaste 5 åren ger ett bräckligt fönstret möjlighet att snabbt spåra svaret och avsluta aids-epidemin före 2030", säger Michel Sidibé, sammankallande av kommissionen och verkställande direktör för UNAIDS. "Om Det gör vi inte, de mänskliga och ekonomiska konsekvenserna kommer att bli katastrofala."

UNAIDS och Lansett Kommissionen är ett samarbete mellan politiska ledare, hälso- och sjukvårdsexperter, forskare, aktivister och företrädare för den privata sektorn som syftar till att säkerställa att lärdomar i aids-svaret inleder en ny era av hållbar utveckling.

Enligt kommissionen hade antalet nya HIV-infektioner minskat med 38% år 2001 till 2,1 miljoner och antalet aidsrelaterade dödsfall minskade med 35% sedan 2005 till 1,5 miljoner.

Trots de framsteg som gjorts har rapporten dock visat att hiv-infektionshastigheten inte faller tillräckligt snabbt.

"Vi måste möta hårda sanningar - om den nuvarande nivån på nya hiv-infektioner fortsätter, är det bara att upprätthålla de stora ansträngningarna vi redan har på plats, inte räcka för att stoppa dödsfall från aids som ökar inom 5 år i många länder", säger huvudförfattare Prof. Peter Piot, chef för London School of Hygiene & Tropical Medicine, Storbritannien.

Han hävdar att även om utvidgning av hållbar tillgång till behandling är viktig, kommer vi inte att kunna "behandla oss själva från AIDS-epidemin."

"Vi måste också inrätta HIV-förebyggande insatser, särskilt bland befolkningar med högsta risk, samtidigt som vi undanröjer juridisk och samhällelig diskriminering", tillägger han.

Behovet av att öka AIDS-svaret innebär att många länder måste öka sina medel för hiv-behandling. I låginkomstländer med höga HIV-bördor krävs dock internationell solidaritet och stöd för att detta ska ske.

Ett resultat av rapporten är att uppehållande av nuvarande hiv-behandling och förebyggande program i de mest drabbade afrikanska länderna från 2014 till 2030 skulle kosta upp till 2% av BNP tillsammans med minst en tredjedel av deras totala hälsoutgifter. I många länder är sådant ekonomiskt stöd omöjligt utan internationellt bistånd.

Rapporten beskriver sju viktiga rekommendationer

Rapporten finner att det inte bara är de som är sårbara i låginkomstländer. Kommissionen identifierar ett behov av att säkerställa att personer i medelinkomstländer, och i synnerhet dem som är i marginaliserade grupper, inte lämnas kvar.

Vissa länder har blivit självständiga i sitt svar på aids, rapporteras och vissa HIV-epidemier som tidigare har varit stabila eller i stadig nedgång börjar nu vända om rapporter om nya hiv-infektioner som stiger. Resurgentepidemier har noterats bland män som har sex med män i delar av Nordamerika, Västeuropa och Asien.

Kommissionen gör sju viktiga rekommendationer om framtida svar på aids:

  • Bli seriös om HIV-förebyggande och fortsätt att öka tillgången till behandling
  • Ramp upp och fullt ut finansiera AIDS-ansträngningar effektivt, med tonvikt på hållbarhet
  • Behov stark ansvarsskyldighet, öppenhet och bättre data
  • Investera i forskning och innovation i alla aspekter av aids-svaret
  • Stärka ledarskap och engagemang hos människor som lever med hiv, vilket ger dem en större röst
  • Hitta nya sätt att upprätthålla mänskliga rättigheter och ta itu med kriminalisering, avkriminalisering och stigma
  • Främja mer inkluderande och sammanhängande aids och hälsostyrning.

Om svaret på aids accelereras tillfredsställande de närmaste 5 åren, anser kommissionen att såväl som kraftigt minskad hiv-överföring och aidsrelaterad dödsfall kan förekomsten av överföring mellan moder och barn avskaffas före 2030.

Även om författarna fann att aids-svaret måste förbättras finns det lärdomar som kan läras av det och tillämpas på framtida globala hälsokriser.

"Den rörelse som skapas av AIDS-svaret är aldrig tidigare skådad - ett system med kontroller och balanseringar från ett folkcentrerat tillvägagångssätt är ett som mer globala hälsovårdsinstitutioner bör anta", säger Lansett Chefredaktör Dr Richard Horton. "Att identifiera flera sektors intressenter tidigt kommer att spara tid och pengar genom att se till att de bästa lösningarna når rätt personer."

Huruvida kampen mot aids kan vunnas är inte längre en fråga som experterna frågar. Snarare undrar de att det kommer att vunnas och i så fall när?

"Svaren på dessa frågor kommer i slutändan att bero på beslut som fattas av ledare och institutioner på alla olika nivåer, inom alla sektorer och delar av samhället, och på de personliga val som människor gör i sina privatliv", avslutar kommissionen.

Nyligen, Medical-Diag.com Rapporterade om forskning som hävdar att ha gjort "ett steg framåt" i försök att utveckla ett vaccin mot hiv.

Esther Duflo: Social experiments to fight poverty (Video Medicinsk Och Professionell 2020).

Avsnitt Frågor På Medicin: Sjukdom