Globalt team finner nya genetiska varianter som ökar risken för prostatacancer


Globalt team finner nya genetiska varianter som ökar risken för prostatacancer

I en stor internationell studie har forskare identifierat 23 nya genetiska varianter - skillnader i DNA-sekvenser - som ökar männens risk att utveckla prostatacancer över genomsnittet för befolkningen.

Forskare har identifierat 23 nya genetiska varianter som signifikant ökar männens risk att utveckla prostatacancer.

Tror att vara den största meta-analysen av sitt slag, samla data på över 87 000 män, avslöjar studien tidigare oidentifierade mutationer för prostatacancer bland grupper av europeiska, afrikanska, latinska och japanska ursprung.

"Femton varianter identifierades bland män av europeiska anor, sju identifierades i flera anestesanalyser och man var associerad med prostatacancer i början av början", skriver författarna.

Några av de nyligen identifierade varianterna har redan kopplats till andra cancerformer.

Tillsammans med 76 tidigare kända, står de nya varianterna för en tredjedel av den ärftliga risken att utveckla prostatacancer hos män av europeisk härkomst. Och eftersom mutationerna är arvade vanligtvis bland befolkningar kan de överföras hos män med liten eller ingen familjhistoria för prostatacancer.

Alla 23 av varianterna - mer specifikt kända som enkla nukleotidpolymorfismer eller SNPs (uttalade "snips") - som studien identifierar finns i regioner av DNA som inte kodar för proteiner. Detta tyder på att de är inblandade i reglering av andra gener istället för att göra proteiner.

Studieförfattarna, inklusive två forskare från Johns Hopkins University School of Medicine i Baltimore, MD, rapporterar sina resultat i tidningen Naturgenetik .

Medförfattare Alan Partin, professor i urologi hos Johns Hopkins, säger:

Att erhålla någon enda av dessa genetiska varianter har endast en liten effekt på risken för prostatacancer. Men en delmängd av män kommer att arva många av dessa varianter, vilket sätter dem på väsentligt ökad risk för sjukdomen, från 3-6 gånger populationsgenomsnittet."

Han föreslår att män med dessa risknivåer kanske bör uppmuntras att ha screening tidigare.

Med medförfattare William Isaacs, professor i onkologi vid Johns Hopkins, säger att användandet av dessa SNP kan fungera som en "molekylär familjehistoria" för att möjliggöra bättre screeningsriktlinjer än traditionell familjemedicinsk bakgrund, vilket kan vara svårt att fastna.

Använda fördelen med "number power" för att hitta varianterna

Genom att samla data från mindre studier har metaanalysen fördelen med "antal kraft", som professor Isaacs förklarar:

"Det finns en kraft i siffror som hjälpte oss att hitta nya varianter som bara antyddes hos mindre studiebefolkningar, särskilt bland minoritetsmän, och eftersom vi hittade samma varianter över flera populationer blev bevisen starkare att de var definitivt kopplade till prostata cancer."

Allt sagt, de prover som ingår i meta-analysen innehöll data från 43303 prostatacancerpatienter och 43.737 män utan prostatacancer.

Analysen täckte över 10 miljoner områden av genomet som letade efter SNP, där en DNA-sekvens bytas över för en annan.

Forskarna jämförde de genomsökta genomregionerna hos prostatacancerpatienter med de hos män utan prostatacancer för att hitta de 23 nya SNP: erna.

Under tiden, Medical-Diag.com Lärt sig också av en ny genetisk studie leds av forskare från University of Pittsburgh, PA, vilket kan leda till ett mer exakt test för aggressiv prostatacancer och nya sätt att behandla det.

The Choice is Ours Official Full Version (Video Medicinsk Och Professionell 2021).

Avsnitt Frågor På Medicin: Människans hälsa