Bröstcancer överlevande med högre risk för återkommande med användning av syntetisk steroid


Bröstcancer överlevande med högre risk för återkommande med användning av syntetisk steroid

En artikel i Lancet Oncology s Februari-utgåvan rapporterar att en bröstcancerpatients risk för återkommande ökar avsevärt med användning av Tibolone, en syntetisk steroid som används för att förebygga osteoporos och behandla klimakteriella symptom. Som ett resultat bör bröstcanceröverlevande och nuvarande patienter inte ges Tibolone.

Tidig klimakteriet är ofta ett resultat av bröstcancerbehandlingar, som kemoterapi. Hot flushes, nattsvett och benförlust är några av de symptom som kan lindras med hormonella terapier. Eftersom dessa läkemedel tros utlösa canceråterfall, bör de inte ordineras.

Användningen av Tibolone är godkänd i 55 länder för behandling av osteoporos och det är licensierat i 90 länder för att minska effekterna av klimakteriet. Läkemedlet används för närvarande av många bröstcancerpatienter för att minska symptomen på klimakteriet.

Professor Peter Kenemans (VU University Medical Center, Amsterdam, Nederländerna) och hans team utvärderade huruvida en 2 * 5 mg daglig dos av tibolon hos kvinnor behandlade kirurgiskt för bröstcancer och lider av menopausala symptom ökade risken för återkomst av sjukdomen. Av de 3 098 kvinnor som bedömdes var 1,556 i Tibolon-gruppen och 1 542 i kontrollgruppen, med i genomsnitt 52,7 år vid inresa och 2,7 år sedan operationen.

Resultaten visade en 40% högre risk för Tibolon-mottagare - 15,2% (237) av dem med återkommande cancer - jämfört med 10,7% (165) av kvinnorna som fick placebo. Bedömningen avbröts 6 månader tidigt på grund av den uppenbara ökade risken. Dessutom innebar dessa återkommande (70%) dödliga metastaser.

Det faktum att det inte finns någon detaljerad studie av de primära tumörerna, och att bröstcancer riskerar faktorer inte utvärderades, begränsar denna undersökning. Kommande studier kan överväga olika grupper av bröstcancerpatienter, liksom omfattningen av användningen av tamoxifen och om patienterna genomgår systematisk terapi.

Prof Kenemans avslutar, "Det finns otillräckliga data för att fastställa säkerhet för tibolon hos kvinnor som har haft bröstcancer och behöver inte eller har slutfört adjuverande behandling." Det fanns inga undergrupper av bröstcancerpatienter som identifierade vem säkert kunde använda Tibolone. Därför, enligt författarna, för alla sådana patienter, bör användningen undvikas eller avbrytas.

Denna forskning har visat att Tibolone är och borde förbli kontraindicerat för användning hos kvinnor med bröstcancerhistoria.

Professor Kenemans och kollegor genomförde studien på LIBERATES vägnar (Livial Intervention efter bröstcancer: Effektivitet, återkommande och toleransändamål) Studiegrupp. LIBERATE var avsedd att utvärdera effektiviteten och säkerheten hos tibolon hos kvinnor med en historia av bröstcancer och vasomotoriska symptom. Försöken var multinationell, multicenter, randomiserad, dubbelblind, parallellgrupp och placebokontrollerad.

Interventionsgruppen hade ett stort antal avlägsna återkommande (37,8% ökning) jämfört med placebogruppen.

Lancet Oncology

//www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/current

Földlakók - Earthlings - Erdlinge (Video Medicinsk Och Professionell 2020).

Avsnitt Frågor På Medicin: Kvinnor hälsa