Ramipril förbättrar promenader för personer med perifer artrosjukdom


Ramipril förbättrar promenader för personer med perifer artrosjukdom

Smärtfri gång samt längden på gången förbättrades kraftigt hos patienter med claudikation efter behandling med ACE-blockeraren ramipril.

Den nya studien, publicerad i JAMA Avslöjade smärtfri gång steg med 60 procent i genomsnitt och maximal gångtid fördubblades efter sex månaders behandling med ACE-hämmaren.

Nära till varje sekundärt resultat förbättrades också med ramipril kontra placebo, såsom funktionella områden för hälsorelaterad livskvalitet och ankel-brachialindex (ABI) - en nedsatt skala för perifer arteriell sjukdom (PAD).

Uppskattningsvis 27 miljoner människor i Nordamerika och Europa har perifer artärsjukdom (PAD). PAD kännetecknas av obstruktion av stora artärer inte inom hjärnan, kranskärl eller aortabukvaskulär .

Symptom på PAD inkluderar:

  • Claudication - domningar, svaghet, smärta eller kramper i musklerna på grund av minskat blodflöde.
  • Sår, sår eller sår som inte läker.
  • Färgförändring (blueness eller blekhet), kall temperatur, jämfört med andra extremiteter.
  • Brist på hår och nageltillväxt på drabbade extremiteter.
Patienter med claudikation har stora svårigheter att gå, vilket leder till funktionshinder och begränsningar i livsstilen.

Behandling av dessa patienter innefattar allmänt minskad kardiovaskulär risk, förbättrad livskvalitet och ökad funktionell prestanda. Däremot har förbättringar av gångavstånd inte en hög framgångsgrad.

Ramipril visar sig framgångsrikt

För att mäta sammansättningen av ramiprilbehandling på gångavstånd och hälsorelaterad livskvalitet jämfört med placebo hos personer med PAD, Anna A. Ahimastos, Ph.D., från Baker IDI Heart and Diabetes Institute, Melbourne, Australien, Och hennes medarbetare utförde en randomiserad, placebokontrollerad studie.

Försöket bestod av 212 patienter med PAD med en genomsnittlig ålder av 65,5 år, från och med 2008 och slutade 2011.

Deltagarna fick slumpmässigt ramipril eller matchande placebo i 24 veckor. Forskarna analyserade maximala och smärtfria gångtider med hjälp av ett standard tredemätningstest. För att bedöma gångförmåga och livskvalitet användes WIQ och Short-Form 36 Health Survey (SF-36).

I ramiprilgruppen vid baslinjen (vid försöksstart) var den genomsnittliga smärtfri gångtiden 140,3 sekunder och 144,2 sekunder i placebogruppen. Den genomsnittliga maximala gångtiden var 233,6 sekunder i ramiprilgruppen och 238,4 sekunder i placebogruppen. I slutet av studien var ramipril klart signifikant överlägsen placebo.

Ramipril var kopplat till en 77 procent ökning av smärtfri gång och en 123 procent ökning av maximala gångtider.

Dessutom var det förknippat med förbättringar i WIQ-poäng och den totala SF-36 median fysiska komponentsammanställningspoängen. Begränsande ben ABI i vila var i genomsnitt 0,57 och 0,55 efter träning.

Författarna sluter till:

"Ökningen i WIQ-poängen tyder på att ramipril förbättrar patientupplevd förmåga att utföra normala dagliga aktiviteter. Ramipril-terapi var också förknippad med måttlig förbättring av den fysiska hälsokomponenten i SF-36-poängen. Viktigt var att dessa föreningar var tillägg till de som uppnåddes med Standard klinisk hantering av en allmänläkare eller kärlspecialist.

Ytterligare fördelar kan uppnås genom att följa rekommendationerna om livsstil, inklusive rökavbrott och regelbunden motion samt aggressiv medicinsk hantering av kardiovaskulära riskfaktorer."

Författarna noterar att den aktuella försöket är den första randomiserade studien som de vet att visar att behandling med ramipril är kopplad till förbättrad löpning för löpbandet hos patienter med PAD.

En nationell studie genomförd 2011 rapporterade att träning visades vara mer effektiv än stenting eller medicinering för förbättrad gångförmåga hos patienter med PAD.

Ramipril MADE EASY (Video Medicinsk Och Professionell 2022).

Avsnitt Frågor På Medicin: Kardiologi