Stor genstudie länkar plaque i hjärtatsjukdom mot inflammation


Stor genstudie länkar plaque i hjärtatsjukdom mot inflammation

Genom att länka 15 nya genetiska regioner till kranskärlssjukdomar, lägger en stor internationell studie nytt ljus på de bakomliggande orsakerna till denna vanligaste formen av hjärtsjukdom, som är resultatet av uppbyggnaden av fettmaterial eller plack på insidan av blodkärlen av hjärtat. Ett resultat tyder på att vissa människor kan vara genetiskt predisponerade för sjukdomen eftersom de har ärft genvarianter relaterade till inflammation.

En rapport om studien publicerades i tidningen Naturgenetik Den 2 december.

Kranskärlssjukdom är den främsta orsaken till dödsfall över hela världen. Plåten byggs upp i hjärtkärlens väggar, en process som kallas koronär ateroskleros, så småningom gör dem så smala att det saktar eller stannar flödet av essentiellt blod och syre till hjärtat, vilket orsakar bröstsmärta och potentiellt dödliga hjärtattacker.

Massiv meta-analys

Ett konsortium på mer än 170 forskare arbetade på studien, en massiv metaanalys som samlade genetiska data från över 190 000 forskningsdeltagare för att ge insikter om de molekylära vägarna som orsakar plackuppbyggnad ses i kranskärlssjukdom.

De 15 nya genetiska regionerna ger 46 det totala antalet genetiska länkar med hjärtsjukdom som hittats genom genomomsökande associeringsstudier (GWAS).

Forskarna fann att 25% av de genetiska regionerna också var starkt kopplade till kolesterol, särskilt med höga nivåer av LDL, det så kallade "dåliga kolesterolet". Och ytterligare 10% av de genetiska regionerna var kopplade till högt blodtryck.

Båda dessa förhållanden är kända riskfaktorer för kranskärlssjukdom.

Inflammation: Orsak eller effekt?

En av studieens ledande författare, Themistocles (Tim) Assimes, en assistent professor i medicin i Stanford i USA, föreslår i ett pressmeddelande:

"Kanske de mest intressanta resultaten av denna studie visar att vissa människor kan födas med en förutsättning för utvecklingen av koronär ateroskleros eftersom de har ärft mutationer i några nyckelgener relaterade till inflammation."

"Det har förekommit mycket debatt om huruvida inflammation i plack uppbyggd i hjärtkärl är en orsak eller en följd av plackarna själva", säger Assimes, som ändå föreslår:

"Vår nätverksanalys av toppen cirka 240 genetiska signaler i denna studie verkar ge bevis för att genetiska defekter i vissa vägar relaterade till inflammation är en orsak."

Assimes säger att signaler som inte pekar på redan kända riskfaktorer kan avslöja nya sjukdomsmekanismer.

Han uppmanar att det nu finns ett behov av att arbeta snabbt för att bättre förstå hur dessa genetiska regioner är kopplade till hjärtsjukdomar och därigenom bidra till att utveckla nya droger för att förhindra det.

Subtila och kombinerade effekter kräver stora internationella insatser för att upptäcka genetiska orsaker till sjukdom

Forskare började använda GWAS 2005 som ett sätt att snabbt skanna hela genomerna och hitta genetiska varianter som predisponerar människor för sjukdomar. En genetisk variant, eller "polymorfism", är en bit DNA som varierar från person till person, som olika stavningar av samma ord eller fras.

Men som det framgår av detta och andra stora internationella insatser, visar en sådan studie i fjol som fann 17 nya genetiska varianter i samband med ökad risk för kranskärlssjukdom. Det som framkommer är att tillstånd som hjärtsjukdomar medför de kombinerade och subtila effekterna av långt Mer genetiska varianter än förväntat.

För att analysera dessa subtila och kombinerade effekter effektivt måste forskarna genomföra stora studier som poolar data från ett stort antal deltagare. Detta kräver större samarbete, i väl samordnade globala konsortier, om alla genetiska orsakerna till hjärtsjukdomar finns.

Barbara Natterson-Horowitz: What veterinarians know that doctors don't (Video Medicinsk Och Professionell 2019).

Avsnitt Frågor På Medicin: Kardiologi