Rökare med lungcancer har tiofaldig genetisk skada


Rökare med lungcancer har tiofaldig genetisk skada

Tumörerna av rökare som utvecklar lungcancer har tio gånger mer genetisk skada än de som aldrig utvecklar sjukdomen, enligt en studie som publicerats online i tidningen Cell Denna vecka.

Seniorförfattare Richard K. Wilson är chef för Genome Institute vid Washington University School of Medicine i St. Louis i USA. Han säger i ett medieutlåtande att inget av hans lag var förvånat över att genomerna av rökare med lungcancer hade fler mutationer än genomerna av aldrig rökare med sjukdomen:

" Men det var förvånande att se 10 gånger mer mutationer. Det förstärker det gamla meddelandet - röka inte ," han lägger till.

Lungcancer

Det finns två huvudtyper av lungcancer: liten cell och icke-småceller (NSCLC), som står för cirka 85% av alla fall.

Inom icke-småceller finns också tre ytterligare klassificeringar: adenokarcinom (vanligtvis finns i ett yttre område av lungan); Squamous cellkarcinom (vanligtvis i lungans mitt bredvid en bronchus eller luftrör); Och stora cellkarcinom (dessa kan förekomma i någon del av lungan och tenderar att växa och sprida sig snabbare än de andra två klasserna).

Studien

För sin studie undersökte Wilson och kollegor vävnader från 17 patienter: 16 med adenokarcinom och ett med storcellskarcinom. 12 av patienterna hade en historia av rökning, medan de andra fem inte gjorde det.

I sitt papper beskriver forskarna hur de utförde "helgenomet och transkriptom sekvensering av tumör och intilliggande normala vävnadsprover" från alla 17 patienter.

Över alla 17 patienter identifierade de drygt 3 700 mutationer, med en genomsnittlig mutationsfrekvens mer än 10 gånger högre hos rökare jämfört med de aldrig rökare.

Tillgängliga droger kan redan tjäna mot några av mutationerna

Över alla patienter identifierade forskarna 54 mutationer för vilka riktade droger redan är tillgängliga. I varje patient som aldrig rökt var det minst en gen som kan riktas mot tillgängliga droger.

Forskarna kan dock inte säga om dessa kommer att fungera på dessa mutationer hos patienter med lungcancer, som första författare Ramaswamy Govindan, en onkolog som behandlar patienter på Siteman Cancer Center vid Barnes-Jewish Hospital och Washington University, förklarar:

"Huruvida dessa droger faktiskt kommer att fungera hos patienter med dessa DNA-förändringar behöver fortfarande studeras."

"Men papper som detta öppnar landskapet för att förstå vad som händer. Nu behöver vi borra djupare och göra studier för att förstå hur dessa mutationer orsakar och främjar cancer, och hur de kan riktas mot terapi", tillägger han.

Cancergenomatlasprojektet

Wilson och Govindan ingår också i projektet The Cancer Genome Atlas, som nyligen rapporterades i Natur En större genomisk studie av 178 patienter med lungcancer i skivkörtelcancer.

Govindan säger under de kommande 12 månaderna eller så har projektet studerat nästan 1000 gen av patienter med lungcancer. Han säger att forskningen går i rätt riktning, "mot framtida kliniska prövningar som kommer att fokusera på patientens specifika molekylärbiologi".

Skift från organbaserad till genbaserad kollapsvy

Wilson säger att de framväxande bevisen från genetisk forskning börjar göra forskare ompröva cancer: många ganska olika cancerformer verkar dela samma mutationer.

Han ser en dag när läkare inte längre pratar om "lungcancer", till exempel, men om "EGFR-cancer", efter den muterade genen som driver tumörtillväxten. Mutationer i EGFR (epidermal tillväxtfaktorreceptorgenen) har hittats i lung-, kolon-, bröst- och andra cancerformer.

Med hänvisning till ett annat exempel säger Wilson att han har sett lungcancerpatienter med mutationer i samma gen som riktas mot Herceptin, i huvudsak ett bröstcancerläkemedel.

"Under de kommande åren hoppas vi kunna behandla cancer baserat mer på tumörens förändrade genetiska smink än hos ursprungsvävnaden," konstaterar han.

Klippa ut gener - och byta till andra? Ny metod kan bota sjukdomar - Nyhetsmorgon (TV4) (Video Medicinsk Och Professionell 2019).

Avsnitt Frågor På Medicin: Andra