Medelhavet kost och nötter kan hjälpa till att hantera hjärtrisker


Medelhavet kost och nötter kan hjälpa till att hantera hjärtrisker

En spansk studie av över 1000 äldre vuxna som jämför lågfett jämfört med två typer av medelhavsdiet visade att en medelhavsdiet berikad med nötter skulle kunna vara till hjälp vid hantering av metaboliskt syndrom, en samling riskfaktorer för hjärtsjukdomar som magefett, högt kolesterol, högt Blodtryck och högt blodsocker.

Studien var arbetet av Dr Jordi Salas-Salvadó, Universitetet i Rovira i Virgili i Spanien och kollegor från många andra forskningscentra i hela Spanien och publiceras i december 8/22 utgåva av Arkiv för internmedicin .

Metaboliskt syndrom är en samling riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom som innefattar metaboliska abnormiteter som abdominalt fetma, högt kolesterol, högt blodtryck och högt blodsocker. Det härrör från en komplex växelverkan av i stort sett okända ärftliga och miljöfaktorer som diet, skrev författarna, som kommenterade att studier har visat att en traditionell medelhavsdiet med höga intag av spannmål, grönsaker, frukt och olivolja och måttliga mängder fisk Och alkohol, i kombination med låga intag av mejeri, kött och godis eller desserter, är kopplat till lägre risk för metaboliskt syndrom.

I denna studie jämförde Salas-Salvadó och kollegor enårs effekten av två typer av medelhavsdiet, en berikad med jungfruolja och den andra berikad med nötter, med låg fetthalt på symtom på metaboliskt syndrom.

De rekryterade totalt 1.224 deltagare i åldern 55-80 år med hög risk för kardiovaskulär sjukdom som redan deltog i PREDIMED-studien (Prevención con Dieta Mediterránea), en multicenter, trearms randomiserad klinisk prövning som testar effekten av Medelhavet Diet på primärt förebyggande av hjärt-kärlsjukdom.

Forskarna randomiserade deltagarna till en av tre grupper: den låga fettdietergruppen, Medelhavsdiet plus jungfruolja och Medelhavsdieten plus nötterna.

Lågfettdiagruppen (kontrollerna) gavs råd om dieter med låg fetthalt, medan Medelhavsdietgrupperna fick kvartalsutbildning om Medelhavsdieten och antingen 1 liter i veckan med jungfruolja eller 30 gram per dag med blandade nötter att konsumera. Ingen av deltagarna bad om att öka sin fysiska aktivitet.

Salas-Salvadó och kollegor bedömde deltagarnas livsstil och symtom på metaboliskt syndrom med hjälp av kriterier från det nationella kolesterolutbildningsprogrammet Vuxenbehandlingspanel III.

Resultaten visade att:

  • I början av studien hade 61,4 procent av deltagarna symtom på metaboliskt syndrom.
  • Efter ett år kunde forskarna bedöma 409 deltagare i Medelhavsdiet plus olivoljegruppen, 411 i Medelhavsdieten plus nötterna och 404 i gruppen med låg fetthalt (kontroll).
  • Metaboliskt syndrom sjönk med 13,7 procent i Medelhavsdieten plus nötterna, 6,7 procent i Medelhavsdiet plus olivoljegruppen och 2 procent i gruppen med låg fetthalt (kontroll).
  • Det var ingen förändring i vikt i någon av grupperna under ettårsperioden.
  • Men det var en signifikant minskning av antalet deltagare med stora midjor, höga blodfetter (triglycerider) eller högt blodtryck i Medelhavsdieten plus nötterna i jämförelse med gruppen med låg fetthalt (kontroll).
Författarna drog slutsatsen att en traditionell Medelhavsdiet berikad med nötter kan vara ett användbart verktyg vid hanteringen av metaboliskt syndrom.

Salas-Salvadó och kollegor föreslog att nötterna kan ha reverserade metaboliska syndromssymtom genom att minska syrerelaterad cellskada, kronisk inflammation och insulinresistens.

Deltagarna på både Medelhavsdieterna kommer att ha gynnats av en kost som är hög i omättade fettsyror, men de på nötterna kommer också att ha gynnats av ytterligare näringsämnen som fibrer, arginin (en essentiell aminosyra), kalium, kalcium och magnesium.

Författarna kommenterade att:

"Traditionellt har dietmönster som rekommenderas för hälsan varit fetma, högkarbohydratdieter, som i allmänhet inte är smakliga."

Men resultaten av denna studie visar att det är möjligt att hantera metaboliskt syndrom med en välsmakande, icke-energibegränsad diet som är hög i fett och hög omättat fett, och det är den traditionella medelhavsdieten berikad med nötter.

De sa att en längre uppföljning av PREDIMED-studien kan visa starkare bevis på de kardiovaskulära fördelarna med en sådan diet.

"Effekt av en Mediterrant Diet kompletterad med Nötter på Metabolisk Syndrom Status: Ettårsresultat av PREDIMED Randomized Trial."

Jordi Salas-Salvado; Joan Fernandez-Ballart; Emilio Ros; Miguel-Angel Martinez-Gonzalez; Montserrat Fito; Ramon Estruch; Dolores Corella; Miquel Fiol; Enrique Gomez-Gracia; Fernando Aros; Gemma Flores; Jose Lapetra; Rosa Lamuela-Raventos; Valentina Ruiz-Gutierrez; Monica Bullo; Josep Basora; Maria-Isabel Covas; För PREDIMED Study Investigators.

Arch Intern Med. Vol. 168 nr 22, sid 2449-2458, dec 8/22, 2008.

Klicka här för abstrakt.

Källor: JAMA.

SUPER SPICY FOOD VS SWEET FOOD CHALLENGE | We Are The Davises (Video Medicinsk Och Professionell 2020).

Avsnitt Frågor På Medicin: Andra