Autism mer närvarande i andra barnstudierapporter; mestadels pojkar


Autism mer närvarande i andra barnstudierapporter; mestadels pojkar

Det finns ett mysterium om autism som har publicerats i veckan. Faktum är att föräldrar till ett barn med autism står inför en risk för nästan en av fem att deras nästa barn också kommer att utveckla sjukdomen. Vad betyder det här? Den största studien av syskon av barn med autism försöker förklara.

Risken är högre än tidigare uppskattningar och går ännu högre om det andra barnet är en pojke. Faktum är att risken stiger till över 26% om det andra barnet är manligt, för sanningen är att störningen oftast finns bland pojkar och över 32% för spädbarn med mer än en äldre syskon med autism.

Forskare arbetar hårt för att begränsa regionerna på kromosomerna 7 och 15 för att identifiera specifika genen (er) relaterade till autism på dessa kromosomer. De utökar också sina sökningar för att undersöka andra kromosomer för vilka det finns preliminära suggestiva bevis.

Forskare i USA, Kanada och Israel inkluderade 664 spädbarn, vars genomsnittliga ålder var åtta månader i början av studien och som testades för autism när de nådde tre år. Totalt 132 barn uppfyllde kriterierna för ASD, med 26% av pojkarna jämfört med 9% av tjejerna som diagnostiserades i studien som helhet.

Den totala autismshastigheten bland alla deltagare var 18,7% och hos familjer med ett äldre barn med autism eller simplexfamiljer var incidensen 20,1%. I familjer med fler än en syskon med autism var återkommandotalet 32,2% för att vara exakt.

Sally Ozonoff, professor i psykiatri och beteendevetenskap vid MIND-institutet vid University of California-Davis, Sacramento, som ledde studien sa:

"Detta är den största studien av syskon av barn med autism som någonsin genomförts. Det är viktigt att erkänna att dessa är uppskattningar som är genomsnittliga för alla familjer. Så för vissa familjer kommer risken att vara större än 18%, och för andra familjer är den mindre än 18%. För tillfället vet vi tyvärr inte hur man ska uppskatta en enskild familjs faktiska risk."

Tidigare uppskattningar sätter risken på mellan 3 och 10% att ett barn med en äldre syskon med autism också skulle utveckla störningen, vilket påverkar förmågan att interagera socialt och kommunicera. Den nya studien visar ett registrerat hopp i risken med 8,7%.

Ozonoff lägger till:

"Det finns ingen tidigare studie som identifierade en risk för återfall som är så hög."

Under det senaste decenniet har forskare gjort betydande genombrott i att förstå autismens genetik. Forskare fokuserar nu på specifika kromosomala regioner som kan innehålla autismrelaterade gener. Detta har uppnåtts genom att studera kromosomala abnormiteter hos individer med autism och genom att screena varje kromosom för bevis på gener associerade med autism.

Även om föreslagna bevis för förekomsten av autismrelaterade gener har hittats för flera kromosomala regioner, fokuserar forskare för närvarande på fem olika kromosomer: 2, 3, 7, 15 och X.

Savings and Loan Crisis: Explained, Summary, Timeline, Bailout, Finance, Cost, History (Video Medicinsk Och Professionell 2023).

Avsnitt Frågor På Medicin: Psykiatri