Känna till din familjehistoriska cancerhistoria, nyckelfaktor vid tidig upptäckt


Känna till din familjehistoriska cancerhistoria, nyckelfaktor vid tidig upptäckt

Känn din historia. Period. När din familjhistoria ändras eller nya cancerformer uppstår i din blodlinje, berätta det för din läkare. Familjhistoria är fortfarande ett av de bästa sätten att identifiera personer med hög risk för bröst-, prostata- och tjocktarmscancer och nu visar ny forskning att uppdatering av din läkare mellan 30 och 50 år om några nära släktingar som utvecklar dessa cancerformer kan leda till livreddande förändringar i Hur och när du screenas

Forskare analyserade data på vuxna med en personlig eller familjehistoria av cancer eller båda som var med i ett cancerregister kallat Cancer Genetics Network. Förändringar i självrapporterad familjehistoria av cancer förekommer under vuxen ålder, och detta ökar brant före 50 års ålder för bröst- och kolorektal cancer och före 60 års ålder för prostatacancer.

Vid 30 års ålder uppfyllde 2,1% av deltagarna kriterierna för högriskundersökning för kolorektalt cancer jämfört med 7,1% vid 50 års ålder. För bröstcancer var räntorna 7,2% vid 30 års ålder och 11,4% vid 50 års ålder och för prostatacancer, Satsen var 0,9% vid 30 och 2% vid 50 års ålder.

Dianne M. Finkelstein, från Massachusetts General Hospital Biostatistics Center i Boston förklarar i detalj:

"Familjhistoria är mycket viktigt, och det kan ge [individer] en känsla av huruvida de är i förhöjd risk för vissa typer av cancerformer, vilket kan påverka hur de screenas. Om någon i din familj får cancer, bör du känna till Ålder då de diagnostiserades och den ursprungliga platsen för cancer. Låt oss säga att du är 35 och det finns ingen cancer i din familj och sedan går du tillbaka till din läkare och din äldre bror diagnostiseras med koloncancer. Förändrar doktorns strategi med avseende på koloncancer screening och de kan hitta någon cancer tidigare, vilket kan förändra resultatet."

Det finns två huvudtyper av genetiska cancerformer. Familjecancer är cancer orsakad av varianter i flera gener och miljön som alla arbetar tillsammans. I detta fall orsakar varje genetisk variant en liten riskökning. Den övergripande risken att utveckla cancer beror på antalet genetiska varianter av cancerrisk som en person ärver och vilka miljöfaktorer som påverkar dessa gener. Även om dessa cancerformer verkar vara kluster i familjer, följer de inte de typiska arvsreglerna.

Ärftliga cancerformer är cancerformer som är förknippade med en förändring i en enda cancerframkallande gen (som BRCA1 eller BRCA2). Dessa gener står för en mycket liten andel av alla cancerformer. Faktum är att endast 5-10% av bröst- och tjocktarmscancerfall orsakas av förändringar i en enda gen. Även om alla som bär en förändring i en cancerframtagningsgen inte får cancer, ökar risken kraftigt, vanligtvis till 50% eller högre. Dessa typer av genetiska förändringar överförs i ett autosomalt dominerande arvsmönster i familjer. Detta innebär att varje barn av en individ som bär en genförändring i en ärftlig cancerfölsomhetsgen har 50% chans att erva genförändringen.

Dr Robert Smith, chef för det amerikanska cancerförbundets cancerframkallande kontor, uppgav:

"Allmänheten behöver förstå att familjehistoria är viktig och god kommunikation med första och andra graders släktingar är väsentlig. (Läkare) bör uppdatera denna information varje gång de ser patienten och klargör att om det finns en förändring behöver den Rapporteras. Ibland insamlas eller samlas informationen noggrant. Primärvårdspersonal måste komma till en punkt där de känner igen viss familjhistoria som hög risk och skickar patienter till en genetiker specialist. Vinster i genetisk medicin är inte värda så mycket Som de kan vara om människor inte agerar på den här informationen."

Källa: Journal of the American Medical Association

Göteborg kommunfullmäktige 2017-06-19 (Video Medicinsk Och Professionell 2019).

Avsnitt Frågor På Medicin: Sjukdom