Skogslaboratorier få fda copd risk treatment approval


Skogslaboratorier få fda copd risk treatment approval

Cirka 12 miljoner människor i USA diagnostiseras för närvarande med kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD), och ytterligare 12 miljoner kommer sannolikt att få sjukdomen och inte veta. Denna vecka godkändes Daliresp (roflumilast) av USA: s livsmedels- och drogadministration (FDA) som en behandling för att minska risken för sjukdom (KOL) -förstöring hos patienter med svårt KOL i samband med kronisk bronkit och en historia av exacerbationer.

KOL orsakas av skadliga partiklar eller gas, oftast från tobaksrökning, vilket utlöser ett onormalt inflammatoriskt svar i lungan. Det inflammatoriska svaret i de större luftvägarna är känt som kronisk bronkit, som diagnostiseras kliniskt när människor regelbundet hostar upp sputum. I alveolerna orsakar det inflammatoriska svaret förstöring av lungens vävnader, en process som kallas emfysem. Den naturliga förloppet av COPD kännetecknas av tillfällig plötslig försämring av symtom som kallas akuta exacerbationer, varav de flesta orsakas av infektioner eller luftföroreningar.

Världshälsoorganisationen (WHO) förutspår att totala dödsfallet från KOL kan öka med mer än 30 procent under de kommande tio åren, om inte brådskande åtgärder vidtas för att minska de underliggande riskfaktorerna, särskilt rökning. Cirka hälften av KOL-patienter som behandlas av en läkare med kontrollerande läkemedel har svårt KOL. Av de patienter som diagnostiserats med kraftigt KOL har nästan tre fjärdedelar eller 2,8 miljoner kronisk bronkit.

COPD beräknas vara den fjärde ledande dödsorsaken världen över 2030 (en ökning från sjätte 2009) på grund av ökad rökning och demografiska förändringar i många länder. KOL är den fjärde ledande orsaken till dödsfall i USA och den ekonomiska bördan för KOL i USA 2007 var 42,6 miljarder dollar i kostnader för hälso- och sjukvård och förlorad produktivitet.

KOL förblir ett betydande område med obehindrat medicinskt behov. Det är en progressiv och irreversibel lungsjukdom som leder till andningssvårigheter. Sjukdomen kännetecknas av svåra episoder av försämring, som kallas exacerbationer eller lunganfall.

Forest förväntar sig att Daliresp ska vara tillgängligt för grossisterna under andra kvartalet 2011.

Guido Oelkers, Executive Vice President, Commercial Operations hos Nycomed, Forests förälder, sa:

"Nycomed är mycket nöjd med amerikanska godkännandet av Daliresp av FDA. Med Forest har vi en idealisk partner, som är helt engagerad i att göra denna innovativa behandling tillgänglig i USA för de många patienter som lider av svårt KOL. Godkännandet av Daliresp Erbjuder kliniker och patienter ett välbehövligt nytt behandlingsalternativ tillsammans med befintliga inhalerade terapier. "

Roflumilast har godkänts i Europeiska unionen och Kanada 2010 och marknadsförs under varumärket Daxas. I februari 2011 fick företaget godkännande från det brasilianska nationella hälsovårdsverket (ANVISA). Daxas har redan lanserats i flera länder, till exempel Tyskland, Danmark, Sverige, Storbritannien, Kanada och Spanien. Det är planerat att lanseras på andra marknader under 2011.

Professor Stephen Rennard, M.D., University of Nebraska Medical Center och klinisk prövningsforskare fortsätter:

"Införandet av Daliresp som ett extra behandlingsalternativ för att minska risken för KOL-exacerbationer är en viktig utveckling för patienter med svårt KOL i samband med kronisk bronkit och en historia av exacerbationer. Att minska risken för KOL-exacerbationer är ett viktigt mål för KOL-behandling."

Källa: Forest Labratories Inc.

What doctors don't know about the drugs they prescribe | Ben Goldacre (Video Medicinsk Och Professionell 2019).

Avsnitt Frågor På Medicin: Andra