Upptäckt av en förening som förhindrar tillväxten av prostatacancerceller


Upptäckt av en förening som förhindrar tillväxten av prostatacancerceller

Forskare från VTT: s tekniska forskningscenter och Åbo universitet har visat att ett antibiotikum som kallas "monensin" förhindrar tillväxt av prostatacancerceller. Monensin används till exempel i kött- och mejeribranschen.

Bevis som pekar på effekterna av monensin framkom i ett projekt som undersökte effekterna av nästan 5000 droger och mikromolekyler på tillväxten av prostatacancerceller. Projektet omfattade de flesta drogerna på marknaden idag. Forskare fann att små mängder föreningar - disulfiram (Antabus), tiram, tricostatin A och monensin - kan förhindra tillväxt av prostatacancerceller utan signifikanta effekter på tillväxten av normala humana prostataepitelceller.

Ytterligare studier visade att monensin orsakade prostatacancercelldöd genom att minska mängden testosteronreceptor och genom att öka produktionen av reaktiva syrearter och inducerande DNA-skador. Dessutom visade sig monensin ha kombinerade effekter med antiandrogener - läkemedlen som undertrycker effekterna av androgener - för att förebygga prostatacancercelltillväxt.

"Dessa forskningsresultat ger upphov till en potentiell ny användning för monensin. Resultaten visar också att effekterna av antiandrogener för att undertrycka tillväxten av cancerceller kan förbättras genom att använda läkemedel som inducerar produktion av reaktiva syrearter", säger Senior Research Forskare Kristiina Iljin från VTT och Forskningsforskare Kirsi Ketola från Åbo Universitet.

Forskningsresultaten om effekterna av droger och mikromolekyler publicerades i klinisk cancerforskningstidskrift 2009. Effekterna av monensin för att förebygga tillväxten av prostatacancer publicerades i Molecular Cancer Therapeutics journal i december 2010.

Nyligen har medicinska företag visat stort intresse för sådana projekt som syftar till att hitta nya indikationer på etablerade droger. Eftersom dosering och biverkningar av läkemedel som redan används och deras kombinerade effekter med andra läkemedel är relativt välkända, kan denna typ av ompositionering av läkemedel leda till avsevärda kostnadsbesparingar.

Prostatacancer är den näst vanligaste orsaken till cancerdöd hos män efter lungcancer. Det har beräknats att globalt omkring 300 000 män dör varje år från prostatacancer.

Källa:

VTT, seniorforskare Kristiina Iljin

VTT Tekniska Forskningscentralen i Finland

SCP-093 Red Sea Object (All tests and Recovered Materials Logs) | Object Class Euclid (Video Medicinsk Och Professionell 2023).

Avsnitt Frågor På Medicin: Människans hälsa