Medicinska fel stannar noga på samma nivåer, trots intensiva ansträngningar


Medicinska fel stannar noga på samma nivåer, trots intensiva ansträngningar

Antalet medicinska fel och oundvikliga misstag, betecknas Patientskador , Har inte gått ner under en sexårsperiod i USA, trots allvarliga ansträngningar för att förbättra saker, rapporterade forskare från Harvard Medical School i NEJM (New England Journal of Medicine) Efter att ha undersökt sex års värde av journaler på 10 North Carolina sjukhus.

Lag av sjuksköterskesgranskare tittade på läkarundersökningen om över 2 341 sjukhusintagningar som sträckte sig från början av 2002 till slutet av 2007, alla valdes slumpmässigt. 588 exempel på patientskador uppstod, inklusive kirurgiska fel, dosfel och infektioner i sjukhus som förvärvats - det är en patientskada på 25,1 per 100 intag.

Författarna skrev:

  "Även om det är en besvikelse, är avsaknaden av tydlig förbättring inte helt överraskande."
84,4% av patientskadorna var kortlivade och inte allvarliga, förutom 50 som klassificerades som livshotande . 14 av patienterna dog och 17 hade problem som blev permanenta.

Utredarna sa att de hade valt North Carolina på grund av sin utmärkta historia och sitt engagemang för patientsäkerhet. De tillade att deras resultat troligen återspeglar vad som har hänt runt landet.

Institutet för medicin (IoM) publicerade en kritisk rapport om felprocenter 1999, vilket ledde till att sjukhusen försökte göra något åt ​​det. Dr Christopher Landrigan, studieförfattare, skrev att inga standardiserade riktlinjer som kan hjälpa kliniker och medicinska centra när det gäller säkerhetsförbättringar finns.

Forskarna fann att penetreringen av bevisbaserade säkerhetsmetoder har varit ganska blygsam - tydligen har endast 1,5 procent av amerikanska sjukhus genomfört ett omfattande system av elektroniska journaler.

Landrigan sa:

  "Det som har gjorts rätt är att regleringsorganen har börjat prioritera patientsäkerheten. Men dessa ansträngningar har till stor del varit ett lapptäcke av oanmälda insatser och hittills har inte varit så starka som de kan vara."
63,1% av alla medicinska fel kunde ha undvikits, skrev författarna. Forskarna tittade på patientjournaler och diagram och identifierade flera händelser som kunde ha utlöst en medicinskt felhändelse:
 • Resultat av ett förfarande - 186 skador
 • Läkemedelsfel - 162 fall
 • Nosokomiala (förvärvade sjukhus) infektioner - 87 fall
 • Andra terapier - 59 fall
 • Diagnostiska utvärderingar - 7 fall
 • Falls - 5 fall
Författarna drog slutsatsen:
  "I en studie av 10 North Carolina-sjukhus har vi funnit att skadorna är vanliga, med lite bevis på omfattande förbättringar. Ytterligare insatser behövs för att översätta effektiva säkerhetsinsatser i rutinpraxis och övervaka hälso- och sjukvårdssäkerheten över tiden."
"Temporära Trends in Rates of Patient Harm som härrör från medicinsk vård"

Christopher P. Landrigan, MD, MPH, Gareth J. Parry, Ph.D., Catherine B. Bones, MSW, Andrew D. Hackbarth, M.Phil., Donald A. Goldmann, MD, och Paul J. Sharek, MD, MPH

N Engl J Med 2010; 363: 2124-2134November 25, 2010

SCP-087 The Stairwell | Object Class Euclid | Building / spacetime scp (Video Medicinsk Och Professionell 2020).

Avsnitt Frågor På Medicin: Medicinsk praktik