Två malaria muskatstammar förefaller ha avvikit i separata arter


Två malaria muskatstammar förefaller ha avvikit i separata arter

Två stammar av Anopheles gambiae Mygg, de främsta sändarna av malaria i Afrika söder om Sahara, känd som M- och S-stammar, har förändrats så mycket genetiskt att de verkar vara två separata arter, även om de ser exakt ut samma, forskning som leds av forskare från Imperial College, London skriver i en artikel som publiceras i tidningen Vetenskap . Ett barn dödas var 30: e sekund på grund av malaria över hela världen och mer än 200 miljoner människor smittas årligen. De flesta av dem i Afrika.

När man utvecklar sätt att styra malariamygetpopulationer, såsom forskning om nya insekticider eller sätt att undergräva deras reproduktion, måste forskare se till att de tar hänsyn till effekten för båda stammarna (eller arterna).

Utvecklingen av dessa myggor förekommer mycket snabbare som människor hade insett, förklarar forskarna. Deras genetiska struktur behöver övervakas mer regelbundet så att våra kontrollåtgärder kan fortsätta.

Dr George Christophides, som arbetar vid Division of Cell and Molecular Biology vid Imperial College London, sa:

Malaria är en dödlig sjukdom som drabbar miljontals människor över hela världen och bland barn i Afrika, det orsakar en i varje fem dödsfall. Vi vet att det bästa sättet att minska antalet personer som kontraktar malaria är att kontrollera myggorna som bär sjukdomen. Våra studier hjälper oss att förstå sminken av myggor som överför malaria, så vi kan hitta nya sätt att förhindra att de smittar människor.

Dr Mara Lawniczak, även från divisionen cell- och molekylärbiologi vid Imperial College London, tillade:

Från våra nya studier kan vi se att myggor utvecklas snabbare än vi trodde, och att strategier som kan fungera mot en muskeltycka kanske inte är effektiva mot en annan. Det är viktigt att identifiera och övervaka dessa dolda genetiska förändringar i myggor om vi ska lyckas få malaria under kontroll genom att rikta myggor.

Forskarna genomförde två detaljerade studier som analyserade genomerna av både M och S-stammarna i Anopheles gambiae mygga. Den inledande studien involverade sekvensering av deras genomer. Forskarna fann att M och S-stammar inte är genetiskt lika lika som de hade trott, i själva verket är de ganska olika. Deras genetiska skillnader spred sig över deras genomer. Tidigare studier hade funnit vissa skillnader, men endast i vissa hotspots Av antingen genomet. Forskarna tillägger att skillnaderna troligen påverkar mygg reproduktion, utveckling och matvanor - det betyder att de inte gör samma saker på samma sätt.

I den andra studien undersökte de tre olika myggstammar, M, S och Bamako - i stort antal. De tittade på 400000 olika delar av deras genomer där skillnader befanns föreligga och jämförde dem. Deras mål var att analysera hur de tre stammarna utvecklades.

Författarna tror att stammarna utvecklas annorlunda på grund av vissa specifika miljöfaktorer, som olika rovdjur, larvhabitater eller patogener (saker som gör dem sjuka). De använde en high density genotyping array för att utföra "Den mest detaljerade genetiska analysen av ett ryggradslösa djur" . Forskarna undersöker för närvarande hur sårbar varje myggstamma är för specifika patogener, och försöker koppla detta till deras skillnader i genommakeup. Det handlar om att använda ett speciellt utformat genotypningschip.

De två studierna inkluderar forskare från Imperial College London, University of Notre Dame, Indiana (USA), JC Venter Institute, Maryland (USA), Washington University (USA) och Broad Institute, Cambridge (USA) Institut de Recherche pour le Développement, Unité de Recherche, Montpellier (Frankrike), Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Endémies en Afrique Centrale, Yaounde (Kamerun), Harvard School of Public Health, Boston (USA) och Boston College ).

"SNP Genotyping definierar komplexa genflödesgränser bland afrikanska malariavektor myggor"

DE Neafsey, MKN Lawniczak, DJ Park, SN Redmond, MB Coulibaly, SF Traoré, N. Sagnon, C. Costantini, C. Johnson, RC Wiegand, FH Collins, ES Lander, DF Wirth, FC Kafatos, NJ Besansky, GK Christophides, MAT Muskavitch

Vetenskap 22 oktober 2010: Vol. 330. nr. 6003, sid. 514-517

DOI: 10.1126 / science.1193036

Rajesh Rao: Computing a Rosetta Stone for the Indus script (Video Medicinsk Och Professionell 2021).

Avsnitt Frågor På Medicin: Andra