Länk mellan genetisk förändring och mänsklig manlig infertilitet


Länk mellan genetisk förändring och mänsklig manlig infertilitet

En av sju par runt om i världen har svårt att få barn, och man tror att man inte kan svara för nästan hälften av fallen. Även om orsaken till manlig infertilitet ofta är okänd, har forskare nu upptäckt en genetisk förändring som stör spermaproduktionen hos annars friska män. Forskningen, publicerad av Cell Press i American Journal of Human Genetics , Ger ny inblick i en orsak till manlig infertilitet.

"Många gener är kända för att vara väsentliga för framställning av spermier, men det finns överraskande få enskilda genförändringar som definitivt har visat sig orsaka misslyckad spermaproduktion hos människor", förklarar doktor Ken McElreavey från Pasteur Institutet i Frankrike. Dr McElreavey, tillsammans med medförfattare Dr Anu Bashamboo och Dr. John Achermann, en Wellcome Trust Senior Fellow från UCL Institute of Child Health London, undersökte om NR5A1-genen kan vara involverad i vissa fall av manlig infertilitet.

NR5A1-genen kodar för ett nyckelprotein som kallas steroidogen faktor 1 som reglerar foster-, prepubertal- och sexuell utveckling hos vuxna. Tidigare arbete hade visat att NR5A1-mutationer är förknippade med svåra defekter vid utveckling av testiklarna eller äggstockarna samt signifikanta anomalier hos de externa könsorganen. Dr McElreaveys grupp sekvenserade NR5A1-genen hos 315 friska män som sökte infertilitetsbehandling, som uppvisade ett oförklarligt misslyckande att producera spermier.

"Vi identifierade sju män med allvarligt misslyckande att producera spermier som genomförde förändringar i NR5A1-genen, säger Dr. Bashamboo. Forskarna fortsatte att visa att mutationerna försämrade förmågan hos det steroidogena faktor 1-proteinet att reglera transkriptionen av nyckelproduktiva gener. Mutationerna associerades med förändrade nivåer av könshormoner och, i det ena fallet studerade, milda avvikelser i testets cellulära struktur. Liknande genetiska förändringar observerades inte i mer än 2000 kontrollprover.

Dessa resultat tyder på att förändringar i NR5A1 inte bara är förknippade med svåra och uppenbara defekter vid reproduktiv utveckling. "Vi avslutar cirka 4% av männen med annars oförklarligt misslyckande att producera spermierbärande mutationer i NR5A1-genen, säger Dr. Bashamboo." Våra data tyder också på att vissa former av manlig infertilitet kan vara en indikator på en mild abnormitet vid testikelutveckling, vilket understryker behovet av noggrann klinisk undersökning av män som presenterar infertilitet och onormala halter av könshormoner."

Källa: Cell Press

Natural Selection - Crash Course Biology #14 (Video Medicinsk Och Professionell 2021).

Avsnitt Frågor På Medicin: Sjukdom