Foiling terror attacks: ny cctv-teknik


Foiling terror attacks: ny cctv-teknik

VTT Tekniska Forskningscentralen utvecklar bildbehandlingsteknik som förbättrar övervakningen av övergivna bagage på offentliga platser

Många CCTV-system används på offentliga platser som har förmåga att samla stora mängder bildmaterial. För närvarande finns det emellertid inga effektiva sätt att analysera massan av videodata automatiskt och identifiera potentiella riskituationer i förväg. VTT är inblandat i ett EU-forskningsprojekt som syftar till att utveckla IT-lösningar för detta ändamål.

En risk kan exempelvis uppstå genom bagage kvar på en allmän plats som kan innehålla explosiva ämnen eller andra farliga ämnen. Terrorattacker baserade på denna taktik har redan hävdat många civila liv. Bagageövervakning är särskilt viktig vid flygplatser, järnvägsstationer, mässor och offentliga utrymmen i nationellt betydande infrastruktur.

Syftet med SUBITO-projektet, som finansieras av Europeiska kommissionen, är att förbättra bildanalysstekniken i befintliga CCTV-system. Med hjälp av en applikation som utvecklats som en del av projektet identifierar kameror automatiskt övergiven bagage automatiskt och identifierar, lokaliserar och spårar snabbt den person som lämnade den där.

Den nya applikationen har stor kommersiell potential, eftersom den kan användas för att utnyttja bildmaterial innan någon händelse äger rum.

Under projektet har VTT utvecklat verktyg för att använda smarta kameror mer effektivt.

Säkerhetsmyndigheter kan snabbt flytta övergivna bagage om de anser att det utgör en potentiell risk. Bagaget kan överföras till mässans eller flygplatsens förlorade fastighetskontor, till exempel om det inte visar mer än ett falskt larm.

SUBITO ökar säkerheten på ett kostnadseffektivt sätt, eftersom den nya tekniken kan byggas på grundvalen av befintliga CCTV-system. Individuella integritetsproblem är sålunda lättare att ta hänsyn till, eftersom slutanvändarna redan måste notera dem när de använder systemet.

Effektiv CCTV-övervakning stärker avskräckningen: ofta är medvetenheten om förstärkt övervakning tillräckligt för att förbättra säkerheten på offentliga platser.

Tio partnerorganisationer från sex europeiska länder är inblandade i SUBITO-projektet. Parterna är experter på området, från forskningsinstitut, universitet, företag och slutanvändare.

Projektet fortsätter till slutet av nästa år och genomförs i nära samarbete med slutanvändarna. Syftet är att säkerställa att säkerhetsmyndigheterna har tillgång till den teknik som möter deras behov.

Källa: VTT Tekniska Forskningscentret i Finland

Terrorist attack at Damascus Gate foiled (Video Medicinsk Och Professionell 2021).

Avsnitt Frågor På Medicin: Kvinnor hälsa