Potentiella alternativ för att minska depression efter depression


Potentiella alternativ för att minska depression efter depression

En artikel publicerad i 28 maj utgåva av JAMA Rapporterar att patienter som tog drogen escitalopram eller deltog i en problemlösande terapigrupp under året efter ett stroke visade sig ha en lägre risk för depression jämfört med patienter som fick placebo.

Av de över 700 000 strokefallet i USA i USA leder mer än hälften till depression. "Post-stroke depression har visats i många studier för att vara associerad med både försämrad återhämtning i vardagsliv och ökad dödlighet. Depression representerar sålunda ett potentiellt viktigt mål, "skriver författare Robert. G. Robinson, M.D. (University of Iowa, Iowa City) och kollegor.

Test av effekten av det antidepressiva läkemedlet escitalopram eller problemlösande terapi jämfört med placebo, genomförde Robinson och kollegor en randomiserad kontrollerad studie med 176 stroke patienter. Inom tre månader efter stroke gavs 59 patienter slumpmässigt till att ta escitalopram i 12 månader, 59 tilldelades den problemlösande terapigruppen och 58 tilldelades placebogruppen. I behandlingsgruppen för problemlösning fick patienterna sex behandlingssessioner och sex förstärkningssessioner. En del av programmet bestod av att välja ett problem och arbeta genom steg för att utveckla en handlingsplan.

Forskarna fann att depression hade utvecklats hos 22,4% av patienterna i placebogruppen, 8,5% i escitalopramgruppen och 11,9% i den problemlösande terapigruppen. Med andra ord var patienter i placebogruppen 4,5 gånger och 2,2 gånger mer benägna att utveckla depression än escitalopram respektive problemlösande terapigrupp. Författarna noterar att "Baserat endast på frekvensen av depression som inträffade under det ettåriga behandlingen, skulle 7,2 akuta stroke patienter behöva behandlas med escitalopram för att förhindra ett fall av depression och 9,1 akuta stroke patienter skulle behöva behandlas med problem -lösande terapi för att förhindra ett fall av depression."

Med hjälp av en mer konservativ analysmetod fann forskarna fortfarande att escitalopram resulterade i mer gynnsamma resultat än placebo - 23,1% av patienterna med escitalopram utvecklade depression jämfört med 34,5% i placebogruppen. I dessa ytterligare analyser utvecklade 30,5% av den problemlösande terapi gruppen depression - inte signifikant bättre än placebo. Slutligen noterades signifikant skillnad bland grupperna beträffande frekvensen av biverkningar.

"De kliniska konsekvenserna av våra resultat är att patienter som ges escitalopram eller problemlösande terapi efter akut stroke kan vara rädda depression och kanske dess negativa konsekvenser," avslutar författarna.

Escitalopram och problemlösande terapi för förebyggande av depression Depression: En slumpmässig kontrollerad test

Robert G. Robinson; Ricardo E. Jorge; David J. Moser; Laura Acion; Ana Solodkin; Steven L. Små; Pasquale Fonzetti; Mark Hegel; Stephan Arndt

JAMA . 299 [20]: 2391 - 2400.

Klicka här för att se abstrakt

You can grow new brain cells. Here's how | Sandrine Thuret (Video Medicinsk Och Professionell 2020).

Avsnitt Frågor På Medicin: Psykiatri