Länk mellan kreativitet och mental hälsa


Länk mellan kreativitet och mental hälsa

Ny forskning visar en möjlig förklaring till sambandet mellan mental hälsa och kreativitet. Genom att studera receptorer i hjärnan har forskare vid Karolinska Institutet lyckats visa att dopaminsystemet hos friska, mycket kreativa människor liknar i vissa avseenden det som ses hos personer med schizofreni.

Höga kreativa färdigheter har visat sig vara något vanligare hos personer som har psykisk sjukdom i familjen. Kreativitet är också kopplad till en något högre risk för schizofreni och bipolär sjukdom. Vissa psykologiska drag, som förmågan att göra ovanliga pr bisarra föreningar delas också av schizofrener och friska, kreativa människor. Och nu har korrelationen mellan kreativitet och mental hälsa vetenskaplig bakgrund.

"Vi har studerat hjärnan och dopamin D2-receptorerna och har visat att dopaminsystemet hos friska, kreativa människor liknar det som finns hos personer med schizofreni", säger docent Fredrik Ullén från Karolinska Institutets institution för kvinnors och barns hälsa.

Bara vilka hjärnmekanismer som är ansvariga för denna korrelation är fortfarande något av ett mysterium, men Dr Ullén förutser att funktionen av system i hjärnan som använder dopamin är signifikant; Till exempel har studier visat att dopaminreceptorgener är kopplade till förmåga för divergerande tanke. Dr Ulléns studie mättes friska individers kreativitet genom att använda divergerande psykologiska tester, där uppgiften var att hitta många olika lösningar på ett problem.

"Studien visar att mycket kreativa människor som gjorde det bra på de olika testen hade en lägre densitet av D2-receptorer i talamus än mindre kreativa människor", säger Dr Ullén. "Schizofrener är också kända för att ha låg D2-densitet i denna del av Hjärnan, vilket tyder på orsaken till sambandet mellan psykisk sjukdom och kreativitet."

Thalamus fungerar som ett slags reläcenter, filtrerar information innan den når områden i cortexen, som bland annat är ansvarig för kognition och resonemang.

"Färre D2-receptorer i thalamus betyder antagligen en lägre grad av signalfiltrering och därigenom ett högre flöde av information från thalamus", säger Dr Ullén, och förklarar att detta kan vara en möjlig mekanism bakom förmågan hos hälsosamt kreativa människor att se Många ovanliga samband i en problemlösande situation och de bisarra föreningarna som finns i psykiskt sjuk.

"Att tänka utanför lådan kan underlättas genom att ha en något mindre intakt låda", säger Dr Ullén om hans nya fynd.

Källa: Karolinska Institutet

Sambandet mellan kreativitet och psykisk ohälsa - Nyhetsmorgon (TV4) (Video Medicinsk Och Professionell 2023).

Avsnitt Frågor På Medicin: Psykiatri