Vad är komplikationerna av akustisk neurom (vestibulär schwannom)?


Vad är komplikationerna av akustisk neurom (vestibulär schwannom)?

En patient med akustisk neurom kan ha komplikationer som undergräver livskvaliteten. Hörselnedsättning kan leda till sociala och arbetsproblem.

Om personen upplever extrem yrsel och förlust av balans blir många aktiviteter i det dagliga livet praktiskt taget omöjliga att göra.

Akustisk neurom kan orsaka följande komplikationer:

 • Dövhet, som kan bli permanent
 • Ansiktssvaghet
 • Ansiktsdoshet
 • Dålig stabilitet
 • Svårigheter med balans
Om tumören är tillräckligt stor kan den trycka mot hjärnstammen och störa det korrekta flödet mellan ryggmärgen och hjärnan. Vätskan kan ackumuleras i huvudet och orsakar hydrocephalus. Det finns en fara att trycket inuti skallen byggs upp till farliga nivåer. Läkaren måste tömma överskott av cerebrospinalvätska, om inte risk för hjärnskada och till och med dödsfall (sällsynta).

 • Vad är ett akustiskt neurom (Vestibular Schwannoma)?
 • Vad är behandlingsalternativen för akustisk neurom (Vestibular Schwannoma)?
 • Vad är orsakerna till akustisk neurom (Vestibular Schwannoma)? Vad är riskfaktorerna för akustisk neurom?
 • Vad är komplikationerna av akustisk neurom (Vestibular Schwannoma)?
 • Hur man diagnostiserar ett akustiskt neurom (Vestibular Schwannoma)?
 • Vad är tecken och symtom på akustisk neurom (Vestibular Schwannoma)?

Schwannoma Tumor of the Ulnar Nerve in the Forearm (Video Medicinsk Och Professionell 2021).

Avsnitt Frågor På Medicin: Medicinsk praktik