Melatonin ses inte för att förhindra jetlag


Melatonin ses inte för att förhindra jetlag

Enligt en artikel som publicerades i British Medical Journal, tycks det inte finnas några bevis för att melatonin hjälper till att behandla sekundära sömnstörningar eller förhindrar jetlagring.

Rapporten förklarar att sömnstörningar utgör en allvarlig börda för samhället, eftersom de har en negativ inverkan på livskvalitet, säkerhet, produktivitet och utnyttjande av vården.

Människor har använt melatonin under de senaste åren som en behandling för sömnstörningar.

Vid University of Alberta, Kanada, tittade forskare på försök som använde melatonin för personer med sekundär sömnstörningar. En sekundär sömnstörning är en som hör samman med medicinsk, neurologisk eller substansmissbruk. De tittade också på försök som använde melatonin för att behandla jetlag och förskjutningsstörning.

Trots att forskarna fann att melatonin var säkert för kortvarig användning, fann de inget bevis på att det hjälper människor med sekundära sömnstörningar eller sömnstörningar orsakade av jetlag eller skiftarbete. Hur säker melatonin är med långvarig användning omfattas inte av studien.

Effekt och säkerhet för exogent melatonin för sekundära sömnstörningar och sömnstörningar som åtföljer sömnbegränsning: Meta-analys; BMJ Online First

Klicka här för att se artikeln i BMJ Online

Redaktör: Medical-Diag.com

Isolation - Mind Field (Ep 1) (Video Medicinsk Och Professionell 2020).

Avsnitt Frågor På Medicin: Psykiatri