Frontal lobe: funktioner, struktur och skada


Frontal lobe: funktioner, struktur och skada

Frontalloben ligger nära pannan och spelar en viktig roll i motivation och minne.

Den främre delen av hjärnan är avgörande för vårt medvetande, liksom funktioner som verkar vara unika mänskliga, till exempel talat språk.

Det är en av fyra parade lobes i hjärnans hjärnbark, och det spelar viktiga roller i minne, uppmärksamhet, motivation och många andra dagliga uppgifter.

Frontalbenen, som i likhet med de andra lobberna i hjärnbarken, består faktiskt av två parade lobar. Tillsammans utgör dessa två tredjedelar av den mänskliga hjärnan.

Vad är frontalloben?

Frontalloben är en del av hjärnans hjärnbark. Individuellt är de parade lobesna kända som vänster och höger främre cortex.

Som namnet antyder är frontalbenet nära huvudets främre del, under de främre skallenbenen och nära pannan. Det var den sista regionen i hjärnan att utvecklas, vilket gör det till en relativt ny tillägg till strukturen.

Alla däggdjur har en frontal lobe, även om storleken och komplexiteten varierar mellan arter. De flesta undersökningar tyder på att primater har större frontallober än många andra däggdjur.

Hjärnans båda sidor styr i stor utsträckning operationer på motsatta sidor av kroppen. Frontal lobe är inget undantag.

Så påverkar vänster frontalloben musklerna på höger sida av kroppen. På samma sätt styr höger frontal lobe musklerna på vänster sida av kroppen. Detta kan avgöra hur kroppen påverkas av hjärnskada.

Hjärnan är ett komplext organ, med miljarder celler som heter neuroner som arbetar tillsammans. Mycket av vad dessa neuroner gör och hur de fungerar är inte fullt ut förstådda.

Frontal lobe fungerar tillsammans med andra hjärnregioner för att kontrollera hur hjärnan fungerar övergripande. Minnesbildning, till exempel, beror på sensorisk ingång, vilket beror på många områden i hjärnan. Som sådant är det ett misstag att tillskriva någon roll i hjärnan till en enda region.

Dessutom kan hjärnan "rewire" sig för att kompensera för en skada. Detta betyder inte att frontalbågen kan återhämta sig från alla skador, men de andra hjärnregionerna kan förändras som svar på en skada på frontalbenet.

Funktioner av frontalloben

Frontalloben spelar en nyckelroll i framtida planering, inklusive självhantering och beslutsfattande.

Människor med frontalskrubbskador kämpar ofta med att samla information, komma ihåg tidigare erfarenheter och fatta beslut utifrån denna inmatning.

Några av de många andra funktionerna som frontalloben spelar i dagliga funktioner är:

 • Tal och språkproduktion : Brocas område, en region i frontalbenet, hjälper till att lägga tankar i ord. Skador på detta område kan undergräva förmågan att prata, förstå språk eller producera tal som är meningsfullt.
 • Några motoriska färdigheter : Frontalloben rymmer primärmotorbarken, som hjälper till att koordinera frivilliga rörelser, inklusive gång och körning.
 • Jämförelse av objekt : Frontalloben hjälper till att kategorisera och klassificera objekt, förutom att skilja ett objekt från en annan.
 • Forming minnen : Praktiskt taget varje hjärnregion spelar en roll i minnet, så frontalloben är inte unik. Forskningen föreslår dock att den spelar en nyckelroll för att bilda långsiktiga minnen.
 • Förstå och reagera på andras känslor : Frontalbenen är avgörande för empati.
 • Att skapa personlighet : Det komplexa samspelet mellan impulskontroll, minne och andra uppgifter bidrar till att skapa en persons nyckelegenskaper. Skador på frontloben kan radikalt ändra personligheten.
 • Belöningssökande beteende och motivation : De flesta av hjärnans dopaminkänsliga neuroner finns i frontalloben. Dopamin är en hjärn kemikalie som hjälper till att stödja känslor av belöning och motivation.
 • Hantera uppmärksamhet, inklusive selektiv uppmärksamhet : När frontalbågen inte kan hantera uppmärksamhet på rätt sätt, kan det hända att förhållanden, såsom uppmärksamhetsbriststörning (ADHD), utvecklas.

Effekter av skador på frontloben

Skador på frontalbenen kan leda till symtom som dålig samordning.

En av de mest ökända frontal lobe skadorna hände till järnvägsarbetare Phineas Gage.

Gage överlevde efter att en järnvägspik hade imponerat en del av sin främre lobe. Trots att Gage överlevde, förlorade han sitt öga och mycket av hans personlighet.

Gages personlighet förändrades dramatiskt, och den en gång milda mannade arbetstagaren kämpade för att hålla sig till även enkla planer. Han blev aggressiv i tal och uppmärksamhet och hade liten impulskontroll.

Mycket av vad vi vet om frontalloben kommer från fallrapporter på Gage. De har dock ifrågasatts sedan. Lite är säkert visst om Gages personlighet före olyckan, och många berättelser om honom kan vara överdrivna eller falska.

Fallet visar en större punkt om hjärnan, vilket är att vår förståelse för den ständigt utvecklas. Det är således inte möjligt att exakt förutsäga utfallet av en viss frontalskogsskada, och liknande skador kan utvecklas ganska annorlunda hos varje person.

I allmänhet kan skador på frontloben på grund av ett slag mot huvudet, en stroke, tillväxt och sjukdomar orsaka följande symtom:

 • Talproblem
 • Förändringar i personlighet
 • Dålig samordning
 • Svårigheter med impulskontroll
 • Problemlösning eller att hålla sig till ett schema

Behandling av skador på frontalbenet

Behandling för skador på frontalsken fokuserar på att ta itu med orsaken till skadan först. En läkare kan ordinera läkemedel för att behandla en infektion, operation för att avlägsna en tillväxt eller medicinering för att minska risken för stroke.

Beroende på orsaken till skadan kan livsstilsmedicin också hjälpa till. Till exempel kan skador på frontalsken efter en stroke innebära att man flyttar till en hälsosam kost och för mer träning för att minska risken för framtida stroke.

Efter att den första orsaken till skadan har tagits upp fokuserar behandlingen på att hjälpa en person att återvinna så mycket som möjligt.

Hjärnan kan ibland lära sig att arbeta runt en skada, eftersom andra regioner kompenserar för skador på frontalsken. Yrkes-, tal- och fysioterapi kan flytta denna process tillsammans. Dessa behandlingar kan vara särskilt användbara i de tidiga stadierna av återhämtning, eftersom hjärnan börjar läka.

Frontal lobe skada kan påverka personlighet, känslor och beteende. Individuell, par och familjerådgivning kan hjälpa till med hanteringen av dessa förändringar.

Läkemedel som hanterar impulskontrollproblem kan också vara användbara, särskilt för personer som kämpar med uppmärksamhet och motivation.

Behandling av skador på frontalbågen varieras ofta, vilket kräver fortsatt vård och kontinuerlig omvärdering av behandlingsstrategin. Det kan innefatta tal- och arbetsterapeuter, läkare, psykoterapeuter, neurologer, bildhanteringsspecialister och andra yrkesverksamma.

Återhämta sig från en frontal lobe skada är ofta en lång process. Framsteg kan komma plötsligt eller sällan och är omöjligt att fullt ut förutsäga. Återhämtningen är nära kopplad till stödjande vård, vanliga kognitiva utmaningar och en livsstil som stöder god hälsa.

The Worst Nobel Prize Ever Awarded (Video Medicinsk Och Professionell 2023).

Avsnitt Frågor På Medicin: Medicinsk praktik