Metabola syndrom: en timme motståndstrening per vecka kan minska risken


Metabola syndrom: en timme motståndstrening per vecka kan minska risken

Ny forskning har visat att en persons risk att utveckla metaboliskt syndrom kan minskas med blygsam motståndsträning.

Övning är känd för att förebygga eller behandla metaboliskt syndrom, vilket är en grupp av hälsoförhållanden som ökar risken för hjärtproblem och typ 2-diabetes. Nu tyder en ny studie på att mindre än 1 timme per vecka motståndsträning, även utan aerob träning, kan vara till nytta.

Leder författare Esmée Bakker, Radboud Universitetsmedicinska Center i Nijmegen i Nederländerna, och kollegor rapporterar sina resultat i tidningen Mayo Clinic Proceedings .

Metaboliskt syndrom är ett kluster av hälsoriskfaktorer som gör det mer sannolikt att en person kommer att utveckla typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar som hjärtsjukdom och stroke.

För att kunna diagnostiseras med metaboliskt syndrom måste en person ha minst tre av riskfaktorerna, som inkluderar: en stor midje, höga nivåer av triglycerider (en typ av blodfett), låga nivåer av högdensitetslipoprotein ("bra" kolesterol ), Högt blodtryck och högt blodsocker.

Idag påverkar metaboliskt syndrom mer än 1 av 3 vuxna i USA, upp från 1 till 4 på 1990-talet. Det anses att denna takt sannolikt kommer att fortsätta öka när amerikanska befolkningen åldras.

Motion hindrar metaboliskt syndrom

Bakker och kollegor förklarar i sin studiepapper att ökande motion är en "hörnsten för att förebygga och behandla" metaboliskt syndrom, och de citerar flera studier som visar fördelarna med aerob träning - som att köra och cykla - för att minska metaboliska riskfaktorer.

Vissa studier har också funnit att högre nivåer av motståndsövning är knutna till lägre risk för typ 2-diabetes hos män och kvinnor.

Emellertid noterar författarna att medan det finns bevis för att högre nivåer av motståndsövning eller viktutbildning är kopplade till lägre förekomst av metaboliskt syndrom, har detta till stor del kommit från tvärsektionsstudier och inte från att följa stora grupper under en tidsperiod för att se Hur träningsvanor kopplas till uppkomsten av ett tillstånd.

Därför bestämde de sig för att utforska förhållandet mellan motståndsträning - separat från och tillsammans med aerob träning - och utvecklingen av metaboliskt syndrom.

För deras analys använde laget data från Aerobics Center Longitudinal Study på mer än 7000 vuxna. Deltagarnas medelålder var 46 år och 19 procent var kvinnor.

Deltagarna genomgick omfattande medicinska prov mellan 1987 och 2006 och kompletterade frågeformulär om frekvens och intensitet av motstånd och aerob träning. Alla var fria från metaboliskt syndrom när de registrerade sig.

Aerob plus resistans är bäst

Av de 7 418 deltagarna som forskarna inkluderade i analysen utvecklade 1 147 (15 procent) av dem metaboliska syndrom under uppföljningen. Medan den maximala uppföljningen var 19 år var median uppföljningen 4 år.

Forskarna fann att någon mängd motståndsträning som uppfyllde de amerikanska riktlinjerna för fysisk aktivitet från 2008 var kopplad till en 17 procent lägre risk för att utveckla metaboliskt syndrom jämfört med att man inte alls gjorde något.

De amerikanska riktlinjerna föreslår att vuxna, "Gör muskelförstärkande aktiviteter (som lyftvikter eller motståndsband) som är måttliga eller höga intensiteter och involverar alla större muskelgrupper om 2 eller flera dagar i veckan."

Analysen visade också att det var upp till en timme varje vecka att motståndsträning var kopplad till en 29 procent lägre risk för att utveckla metaboliskt syndrom, även efter justering för andra potentiella influenser som rökning och uthållighetstrening.

Mer intensiv motståndsträning tycktes inte visa några ytterligare fördelar i förhållande till metabolisk risk. Oavsett om deltagarna gjorde sin motståndsövning i en eller två sessioner i helgen eller sprida den över veckan verkade det inte skilja sig åt resultaten.

De största fördelarna med att förebygga metaboliskt syndrom verkar emellertid komma från att kombinera motståndsträning med aerob träning, notera forskarna.

Våra resultat tyder på att en blygsam mängd motståndsträning, som två 30-minuters sessioner per vecka, har den mest fördelaktiga effekten. Dessa resultat bör ingå i de medicinska rekommendationerna för att förebygga metaboliskt syndrom och framtida kardiovaskulär sjukdom."

Esmée Bakker

Lär dig hur brist på sömn kan öka dödsrisken hos personer med metaboliskt syndrom.

What is obesity? - Mia Nacamulli (Video Medicinsk Och Professionell 2023).

Avsnitt Frågor På Medicin: Medicinsk praktik