Halsbränna, magsyramedicin i samband med allvarlig njurskada


Halsbränna, magsyramedicin i samband med allvarlig njurskada

Långvarig användning av protonpumpshämmare - populära droger som vanligtvis används för behandling av halsbränna, surt reflux och sår - kan leda till njurskador och allvarlig njursjukdom.

Forskarna konkluderar långsiktig användning av PPI kan orsaka skador på njurarna och bör undvikas.

Detta var slutsatsen som forskarna kom till efter att ha analyserat stora samlingar av patientdata som hölls i Department of Veterans Affairs (VA) nationella databaser. De rapporterar sina resultat i Journal of the American Society of Nefrology .

Protonpumpshämmare (PPI) minskar magsyra som görs av körtlar i magen i magen. Detta är inte detsamma som antacida, vilket minskar överskott av syra efter att den tränger in i magen.

De brukar användas för att lindra symtom på surt återflöde eller gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) - ett tillstånd där mat eller vätska från magen rör sig upp i matstrupen eller matröret.

PPI används också för att behandla peptiska eller magsår och skador på den nedre matstrupen som orsakas av sura refluxer. Det finns många namn och märken av PPI. De flesta fungerar lika bra, även om biverkningarna kan variera. Vissa är också tillgängliga i disken - det vill säga utan recept.

Uppskattningar för 2013 föreslår att 15 miljoner amerikaner var föreskrivna protonpump (PPI) det året. Forskarna föreslår att det faktiska antalet PPI-användare i USA sannolikt blir högre, eftersom vissa typer är tillgängliga utan recept.

Vanliga typer av PPI inkluderar omeprazol (varumärke Prilosec, även tillgängligt i disken), esomeprazol (Nexium), lansoprazol (Prevacid), rabeprazol (AcipHex), pantoprazol (Protonix), Dexlansoprazol (Dexilant) och Zegerid (omeprazol med natriumbikarbonat).

Patienter som tar PPI är mer benägna att uppleva njurnedgång

För undersökningen undersökte laget 5 års VA-register för 173 000 nya användare av PPI och 20 000 nya användare av H2-receptorblockerare - en annan typ av läkemedel som också undertrycker magsyra - och letade efter förekomst av njursjukdomar.

Deras analys konstaterar att patienter som tar PPI hade mer sannolikhet att uppleva en minskande njurefunktion än patienter som tar H2-receptorblockerare.

PPI-användningen var också kopplad till en 28% ökad risk att utveckla kronisk njursjukdom och en 96% högre risk för att utveckla fullständigt njursvikt jämfört med H2-blockeringsanvändningen.

Forskarna noterar att ju längre PPI-varaktigheten är, ju högre risk för njureproblem. De slutsatsen att långvarig användning av PPI kan orsaka skador på njurarna och bör undvikas.

Seniorförfattare Dr Ziyad Al-Aly, en nefrolog med VA Saint Louis Health Care System i Missouri, säger att deras resultat understryker vikten av att endast använda PPI när det är absolut medicinskt nödvändigt och också begränsar användbarheten till kortast möjliga. Han noterar:

Många patienter börjar ta PPI för ett medicinskt tillstånd, och de fortsätter mycket längre än nödvändigt."

Studien lägger till en forskningsgrupp som tar upp frågor om långsiktig användning av PPI.

I januari, Medical-Diag.com Lärde sig hur en annan studie kopplade långsiktig användning av PPI till njursjukdom, och i februari använde forskare PPI för Alzheimers sjukdom.

Gastritis erosive: how to cure gastritis erosive at home using folk remedies? (Video Medicinsk Och Professionell 2022).

Avsnitt Frågor På Medicin: Sjukdom